רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

* שדה חובה

נא להזין דוא"ל של הנמען.

נא להזין את שם הנמען.

נ25א להזין את הדוא"ל שלך.

נא להזין את שמך.

הקוד שהוקלד שגוי.

סכום מעודכן של העיצום הכספי

תאריך
מס' הפרסום / תיק
כותרת הפרסום

סכום מעודכן של העיצום הכספי

30/06/15
500810

סכום מעודכן של העיצום הכספי

01/01/14
500809

סכום מעודכן של העיצום הכספי

01/01/13
500808

סכום מעודכן של העיצום הכספי

01/02/16
500943
תוצאות חיפוש
| כותרת הפרסום | 1 |  מס' הפרסום / תיק | תאריך  |

סכום מעודכן של העיצום הכספי


500810
30/06/15

סכום מעודכן של העיצום הכספי


500809
01/01/14

סכום מעודכן של העיצום הכספי


500808
01/01/13

סכום מעודכן של העיצום הכספי


500943
01/02/16
  1