רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

31/12/14
500763

ת"פ 66959-12-14
מדינת ישראל
נ'
צינוירט ואח'

תאריך החלטה:
31/12/2014
צד א:
מדינת ישראל
צד ב:
אברהם אביש צינוירט
אהרן אייזנברג
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
מחוזי ירושלים
מספר הליך:
ת"פ 66959-12-14
הליך משפטי בבית הדין:
הגשת כתב אישום
קבצים מצורפים: כתב אישום