רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

10/04/14
500604

תקנות קידום התחרות בענף המזון (דיווח של ספקים גדולים ושל קמעונאים גדולים), התשע"ד 2014

קובץ PDF:
תאריך פרסום:
10/04/2014
סוג חקיקה:
תקנות
קבצים מצורפים: טופס