רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

06/11/13
500711

הועדה לפטורים למיזוגים - פרוטוקול
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באויר)(2) התשע"ד-2013

תאריך החלטה:
06/11/2013
קבצים מצורפים: פרוטוקול