רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

25/06/08
500428

הועדה לפטורים ולמיזוגים. תקציר דיון מקדים שהתקיים ביום 25.6.08 בנושא כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מוביים באוויר)

תאריך החלטה:
25/06/2008
קבצים מצורפים: פרוטוקול