רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

30/03/06
500403

הועדה לפטורים למיזוגים - פרוטוקול
כללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"ו – 2006
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים שפגיעתם בתחרות קלת ערך), התשס"ו – 2006
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים), התשס"ו – 2006
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח), התשס"ו – 2006
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי רכישה בלעדית), התשס"ו – 2006
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית), התשס"ו – 2006

תאריך החלטה:
30/03/2006
קבצים מצורפים: פרוטוקול