רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

17/01/16
 

תאגיד איסוף מכלי משקה בע"מ (אל"ה)

קובץ PDF:
תאריך:
17/01/2016
צד א:
תאגיד איסוף מכלי משקה בע"מ (אל"ה)
צד ב:
הממונה על הגבלים עסקיים
מספר תיק:
10373