רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

05/01/15
 

הפדרציה הישראלית לתקליטורים וקלטות בע"מ

קובץ PDF:
תאריך:
05/01/2015
צד א:
הפדרציה הישראלית לתקליטורים וקלטות בע"מ
צד ב:
הממונה על הגבלים עסקיים
מספר תיק:
9909
נכס או שירות:
ניהול במשותף של רישיונות לשימוש ואכיפת זכויות הביצוע בפומבי, השידור והסינכרוניזציה ברשומות קול של חברי הפדרציה ומיוצגים על ידה.
מהות הכבילה:
הסכמה בין חברי הפדרציה על ניהול משותף של זכות הביצוע הפומבי, השידור והסינכרוניזציה ברשומות קול של חברי הפדרציה
ילקוט הפרסומים:
6978
הליך משפטי בבית הדין:
ה"ע 8178-01-15
קבצים מצורפים: נספחים  / תיק עיון