רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

28/03/10
 

תאריך:
28/03/2010
מספר תיק:
7467
נכס או שירות:
איסוף ומיחזור מיכלי משקה ריקים, כהגדרתם בחוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט - 1999
מהות הכבילה:
שיתוף פעולה במסגרת תאגיד מיחזור
ילקוט הפרסומים:
6085
הליך משפטי בבית הדין:
ה"ע 804/08
קבצים מצורפים: תיק עיון