רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

01/05/13
 

החלטה בעניין הודעת המיזוג בין החברות:
לאה הלנה נדל"ן בע"מ
גיי.טי.אל.וי ירושלים תל אביב מרכזי מסחר שותפות מוגבלת
טי.יו.אי.סי השקעות בע"מ
רסידו סי בע"מ (בכינוס נכסים)

תאריך:
01/05/2013
חברות:
החלטה בעניין הודעת המיזוג בין החברות:
לאה הלנה נדל"ן בע"מ
גיי.טי.אל.וי ירושלים תל אביב מרכזי מסחר שותפות מוגבלת
טי.יו.אי.סי השקעות בע"מ
רסידו סי בע"מ (בכינוס נכסים)
ענף:
החברה התאגדה בשנת 2012 לצורך עסקת המיזוג
אחזקה וניהול של מרכזים מסחריים
שירותי מימון, השקעות, ושירותי פיתוח נדל"ן
יזום פרויקטים, השקעות ופיתוח בתחום הנדל"ן
מספר תיק:
9238
ילקוט הפרסומים:
6604
סוג החלטה:
אישור מיזוג
קבצים מצורפים: תיק עיון