רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

01/01/15
500822

דו"ח רשות ההגבלים העסקיים לפי חוק חופש המידע לשנת 2014

תאריך החלטה:
01/01/2015
שם הדו"ח:
דו"ח רשות ההגבלים העסקיים לפי חוק חופש המידע לשנת 2014
מפרסם הדו"ח:
הממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות
תקופה רלוונטית:
שנת 2014
קבצים מצורפים: דו"ח הרשות