רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

02/01/13
500395

דו"ח רשות ההגבלים העסקיים לפי חוק חופש המידע לשנת 2012

תאריך החלטה:
02/01/2013
שם הדו"ח:
דו"ח רשות ההגבלים העסקיים לפי חוק חופש המידע לשנת 2012
מפרסם הדו"ח:
הממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות
תקופה רלוונטית:
שנת 2012
שפה:
עברית
קבצים מצורפים: דו"ח שנתי