רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

02/01/13
500306

רשות מקדמת תחרות מהלכה למעשה: תקציר מנהלים אודות הפעילות המרכזית של רשות ההגבלים העסקיים בשנת 2012

תאריך החלטה:
02/01/2013
שם הדו"ח:
רשות מקדמת תחרות מהלכה למעשה: תקציר מנהלים אודות הפעילות המרכזית של רשות ההגבלים העסקיים בשנת 2012
מפרסם הדו"ח:
הממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות
תקופה רלוונטית:
שנת 2012
שפה:
עברית
קבצים מצורפים: תקציר מנהלים