רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

02/02/12
5001892

דו"ח רשות ההגבלים העסקיים לפי חוק חופש המידע לשנת 2011

תאריך החלטה:
02/02/2012
שם הדו"ח:
דו"ח רשות ההגבלים העסקיים לפי חוק חופש המידע לשנת 2011
מפרסם הדו"ח:
הממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות
תקופה רלוונטית:
שנת 2011
שפה:
עברית
קבצים מצורפים: דו"ח שנתי