רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

24/01/11
5001718

דו"ח רשות ההגבלים העסקיים לפי חוק חופש המידע לשנת 2010

תאריך החלטה:
24/01/2011
שם הדו"ח:
דו"ח רשות ההגבלים העסקיים לפי חוק חופש המידע לשנת 2010
מפרסם הדו"ח:
הממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות
תקופה רלוונטית:
2010
שפה:
עברית
קבצים מצורפים: דו"ח שנתי