רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

05/05/10
5001616

דו"ח רשות ההגבלים העסקיים לפי חוק חופש המידע לשנת 2009

תאריך החלטה:
05/05/2010
שם הדו"ח:
דו"ח רשות ההגבלים העסקיים לפי חוק חופש המידע לשנת 2009
מפרסם הדו"ח:
הממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות
תקופה רלוונטית:
2009
שפה:
עברית
קבצים מצורפים: דו"ח שנתי