רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

07/05/09
5001419

דו"ח רשות ההגבלים העסקיים לפי חוק חופש המידע לשנת 2008

תאריך החלטה:
07/05/2009
שם הדו"ח:
דו"ח רשות ההגבלים העסקיים לפי חוק חופש המידע לשנת 2008
מפרסם הדו"ח:
הממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות
תקופה רלוונטית:
2008
שפה:
עברית
קבצים מצורפים: דו"ח שנתי