רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

08/12/08
5001285

דו"ח רשות ההגבלים העסקיים לפי חוק חופש המידע לשנת 2007

תאריך החלטה:
08/12/2008
שם הדו"ח:
דו"ח רשות ההגבלים העסקיים לפי חוק חופש המידע לשנת 2007
מפרסם הדו"ח:
הממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות
תקופה רלוונטית:
2007
שפה:
עברית
קבצים מצורפים: דו"ח שנתי