רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

02/02/15
500769

ע"פ 6336/14
מיכאל עצמון
נ'
מדינת ישראל

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
02/02/2015
צד א:
מיכאל עצמון
צד ב:
מדינת ישראל
עו"ד צד א:
מורן כרמון
עו"ד צד ב:
תומג דגני ; הילה כהן
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
העליון
שופטים:
עוזי פוגלמן
מספר הליך:
ע"פ 6336/14