רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

22/10/15
500872

נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
נכסי אריאל פרויקטים בע"מ ומרכז ויצמן ניהול בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
22/10/2015
צד א:
הממונה על הגבלים עסקיים
צד ב:
נכסי אריאל פרויקטים בע"מ ומרכז ויצמן ניהול בע"מ
מקום המשפט:
דרום
בית משפט:
השלום אשקלון
שופטים:
נאוה בן אור