רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

14/09/14
500760

נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין: אפ.אמ.אר. מחשבים ותוכנה בע"מ (FMR)

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
14/09/2014
צד א:
הממונה על ההגבלים העסקיים
צד ב:
אפ.אמ.אר. מחשבים ותוכנה בע"מ (FMR)
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
תמר בזק-רפפורט
מספר הליך:
ה"ע 33005-11-14