רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

01/05/14
500691

נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
בנק הפועלים בע"מ
בנק לאומי לישראל בע"מ
בנק מזרחי טפחות בע"מ
בנק דיסקונט בע"מ
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
01/05/2014
צד א:
רשות ההגבלים העסקיים
צד ב:
בנק הפועלים בע"מ
בנק לאומי לישראל בע"מ
בנק מזרחי טפחות בע"מ
בנק דיסקונט בע"מ
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ