רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

25/11/13
500509

נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
25/11/2013
צד א:
הממונה על הגבלים העסקיים
צד ב:
אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ
מקום המשפט:
תל-אביב
בית משפט:
שלום ת"א
מספר הליך:
ת"פ 49584-01-13