רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

17/02/13
500390

נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
קמפוס ביו שותפות מוגבלת וגילי מדיקל בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
17/02/2013