רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

09/08/15
500829

טיוטת נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
יינות ביתן בע"מ ויינות ביתן החזקות בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
09/08/2015
צד א:
הממונה על הגבלים העסקיים
צד ב:
יינות ביתן בע"מ ויינות ביתן החזקות בע"מ