רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

01/05/14
500614

טיוטת נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
סטימצקי (2005) בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
01/05/2014
צד א:
הממונה על הגבלים עסקיים
צד ב:
סטימצקי (2005) בע"מ
עו"ד צד ב:
לימור חודיר