רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

10/12/13
500521

טיוטת נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
מטרנה תעשיות ש.מ.
פרומדיקו בע"מ
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
10/12/2013
צד א:
רשות ההגבלים העסקיים
צד ב:
מטרנה תעשיות ש.מ.
פרומדיקו בע"מ
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ