רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

* שדה חובה

נא להזין דוא"ל של הנמען.

נא להזין את שם הנמען.

נ25א להזין את הדוא"ל שלך.

נא להזין את שמך.

הקוד שהוקלד שגוי.

צווים והחלטות אחרות

בעקבות קבלתו של תיקון לחוק ההגבלים העסקיים בשנת 2000, התווסף לממונה ערוץ אכיפה מנהלי נוסף בדמותו של סעיף 50 ב. על פי סעיף זה רשאי בית הדין, לפי בקשת הממונה, ליתן להסכמה שבין הממונה לבין אדם אחר תוקף של צו, "צו מוסכם" (Consent Decree).


במסגרת הצו מתחייב האדם לעשות מעשה מסוים או להימנע מלעשותו, וכן הוא מתחייב להעביר כספים לאוצר המדינה, כל זאת מבלי שיהא עליו להודות בביצוע עבירה על חוק ההגבלים העסקיים. סמכות זו מרחיבה את טווח האמצעים שבהם יכול לנקוט הממונה לשם קידום מטרות החוק.
 

צווים והחלטות אחרות - פריטים אחרונים בקטגוריות המשנה
תאריך
מס' הפרסום / תיק
כותרת הפרסום
תוצאות חיפוש
| כותרת הפרסום | |  מס' הפרסום / תיק | תאריך  |

צווים לפי ס' 50א


500932
25/01/16

החלטות לפי סעיף 52


500919
17/12/15

מתן תוקף לצווים המוסכמים


500889
26/11/15

מתן תוקף לצווים המוסכמים


500871
08/11/15

צווים מוסכמים לפי ס' 50ב


500872
22/10/15