רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

22/12/15
500920

עמדת הממונה על הגבלים עסקיים בעניין: החלפת תזקיקים בין בתי הזיקוק בהמלך שנת 2016

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
22/12/2015