רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

27/02/14
500569

עמדת הממונה על הגבלים עסקיים בעניין:
הסדרי החבירה של הבנקים לבין חברות הביטוח בקונסורציום אשראי
הסדרי החבירה של חברות הביטוח לבין עצמן בקונסורציום אשראי

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
27/02/2014
קבצים מצורפים: נייר עמדה 2011