רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

26/02/13
500359

עמדת הממונה על הגבלים עסקיים בעניין:
הסדרי החבירה של הבנקים לבין חברות הביטוח בקונסורציום אשראי
הסדרי החבירה של חברות הביטוח לבין עצמן בקונסורציום אשראי

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
26/02/2013