רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

06/08/15
500826

הודעה בעניין כניסתו לתוקף של ביטול סעיף 3(6) במסגרת תיקון מס' 16 לחוק ההגבלים העסקיים

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
06/08/2015