רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

26/03/14
500584

חוק ההגבלים העסקיים החדש, התשמ"ח – 1988; תיקון מס' 14 (התשע"ד – 2014)

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
26/03/2014
סוג חקיקה:
ראשית