רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

27/09/11
5001938

הודעה על דחיית תחילתו של תיקון לסעיף 3(7) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח- 1988

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
27/09/2011