רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

18/07/11
5001859

חוק ההגבלים העסקיים החדש, התשמ"ח – 1988; תיקון מס' 12 (התשע"א – 2011)

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
18/07/2011
סוג חקיקה:
ראשית