רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

פניות הציבור

הנכם מוזמנים לפנות לרשות התחרות בכל מקרה בו הנכם נתקלים בחשדות לעבירות על חוק ההגבלים העסקיים ובתופעות הפוגעות בתחרות במשק (הסדרים כובלים, ניצול מעמד של בעל מונופולין לרעה וכיו"ב). 
יש חשיבות רבה לסיוע של הציבור בהפניית תשומת ליבנו לפגיעות בתחרות, סיוע שאין לו תחליף.
תוכלו לפנות גם בעניינים, המטופלים כבר ברשות התחרות, שלדעתכם יש לכם אפשרות לתרום לקידומן. הפנייה חשובה הן לשם קידום הטיפול בעניינים, שלדעתכם אינם מקודמים כהלכה, והן לשם הפקת לקחים בדיעבד- לאחר גמר הטיפול.
ככל שפנייתכם תהיה מפורטת יותר, כן הטיפול בה יהיה יעיל יותר ומהיר יותר.
כדי לייעל את הטיפול בפניה הנכם מתבקשים לציין אם היא נוגעת לטיפול במיזוג, הסדר כובל, מונופול, אכיפה או תלונה על הגבל עסקי חדש.
אינכם חייבים למלא פרטים מזהים, אלא אם תחפצו בכך, אולם, ככלל, אנו מתייחסים לפניות לא אנונימיות ברצינות רבה יותר.
פרטים להתקשרות חוזרת הם חשובים, על מנת להשיב על שאלותיכם ולכל מקרה בו אנו מבקשים לקבל הבהרות ופרטים נוספים לחומר המועבר אלינו, על מנת לייעל את הטיפול בפניה.
פנייתכם ופרטיכם יישמרו בדיסקרטיות. פנייתכם תועבר לטיפול אצל הגורם הרלוונטי ברשות, אלא אם תבקשו אחרת.

 

טלפון: 02-5458500 
פקס: 02-5458555

כתובת למשלוח דואר: 
עם ועולמו 4

ת.ד 34281
ירושלים   91341

 

שדות חובה מסומנים ב*

שלח