רשות התחרות

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

התפתחויות בשוק האשראי

הרשות פועלת במשותף עם הרגולטורים הרלוונטיים בתחום הפיננסי, לפתיחת ענף אמצעי התשלום לתחרות על ידי מתן אפשרות לכניסה של מתחרים נוספים בתחום כרטיסי החיוב, עידוד פיתוח וכניסה של נותני שירותי תשלומים מתקדמים ומתן גישה שוויונית למידע ולמערכות התשלומים לכלל הגופים, בנקאיים וחוץ בנקאיים.